it-swarm-vi.tech

gstreamer

giải mã một video mp4 với guxer

Sử dụng Guxer để phục vụ luồng RTSP, ví dụ hoạt động đã tìm kiếm

Máy tính h.264 từ máy tính với Guxer

Python trích xuất wav từ tệp video

Biên dịch Opencv với Guxer, cmake không tìm thấy GStreamer

MediaCodec và Camera: không gian màu không khớp

Gtreamer rtp stream đến vlc

Truyền phát video H.264 qua rtp bằng cách sử dụng guxer

Làm thế nào để tôi có thể làm được

phát trực tuyến http với gst-launch (GStreamer)