it-swarm-vi.tech

Lỗi tải Javascript khi cài đặt Sourcetree trong Windows 7

Tôi gặp lỗi sau khi thử cài đặt Sourcetree trong Windows 7(32-bit) Môi trường.

Atlassian

JavaScript load error
We tried to load scripts but something went wrong.

Please make sure that your network settings allow you to download scripts from the following domain:

https://common-admin-cdn.atlassian.com/atlassian-id/front-end/2.1.3

Phiên bản được sử dụng là SourceTree-2.3.5.0

[Error screenshot[1]

12
vishnurajts

Tôi khắc phục sự cố này khi cập nhật Internet Explorer từ 8 đến 11.

Vì một số lý do, IE8 không thể thực thi javascript trên trang đăng nhập Atlassian ngay cả khi tôi cố gắng kích hoạt để thực hiện theo bước này.

6
Theotonio

Hãy thử giải pháp này:

  • Trong Internet Explorer, công cụ goto -> Tùy chọn Internet -> tab Bảo mật.

-> chọn biểu tượng Internet -> Chọn Cấp độ tùy chỉnh -> tại Tập lệnh hoạt động chọn Bật -> OK

Bây giờ bạn cần thử lại cài đặt SourceTree, nó đã được giải quyết .  enter image description here

5
Tony Pham

Lần đầu tiên gỡ cài đặt nguồn hiện tại 

và cài đặt phiên bản cũ của cây Nguồn 

tải xuống từ tại đây

2
Parth Vora

Tôi phải đối mặt với cùng một vấn đề. Giải pháp đơn giản nhất là cài đặt Interent Explorer 11 vì nó cập nhật một số tệp cần thiết quan trọng cho windows 7. Hãy chắc chắn tải xuống chính xác IE 11 theo 32 hoặc 64 bit

Giải pháp Hightlight Cài đặt Internet Explorer 11  

0
Uma Shankar Goel

Chỉ cần Cài đặt phiên bản IE mới, 11 trong thời điểm này -> Liên kết

0
El0din

tương tự ở đây 

Lỗi tải JavaScript

Chúng tôi đã cố tải các tập lệnh nhưng đã xảy ra lỗi.

Vui lòng đảm bảo rằng cài đặt mạng của bạn cho phép bạn tải xuống các tập lệnh từ tên miền sau:

https://common-admin-cdn.atlassian.com/atlassian-id/front-end/2.1.3

0
Daniel Schukies