it-swarm-vi.tech

Plugin nào tốt nhất để cho phép javascript trong bài viết hoặc trang?

Chỉ cần tìm kiếm một đề xuất về plugin tốt nhất để cho phép javascript trong một bài đăng hoặc trang.

2
Tony Zeoli

Hoặc, bạn chỉ có thể cung cấp cho người dùng khả năng 'uniltered_html'. Điều này có thể được thực hiện với một plugin như Trình quản lý khả năng .

Cảnh báo: không cho phép người dùng không tin cậy chèn các tập lệnh ngẫu nhiên vào nội dung bài đăng. Với JavaScript, về cơ bản, họ có thể đánh cắp cookie HTTP từ những người dùng khác, bao gồm cả chính bạn, cung cấp cho họ quyền quản trị viên.

4
scribu