it-swarm-vi.tech

Cách tốt nhất để mở một ổ cắm trong Python

Tôi muốn mở a TCP ổ cắm máy khách trong Python. Tôi có phải trải qua tất cả các công cụ tạo ổ cắm/kết nối/ổ cắm BSD cấp thấp không hoặc có một dòng đơn giản hơn không đường?

42
Adam Pierce

Mở ổ cắm trong python khá đơn giản. Bạn thực sự chỉ cần một cái gì đó như thế này:

import socket
sock = socket.socket()
sock.connect((address, port))

và sau đó bạn có thể send()recv() như mọi ổ cắm khác

72
The.Anti.9

OK, mã này đã làm việc

s = socket.socket()
s.connect((ip,port))
s.send("my request\r")
print s.recv(256)
s.close()

Thật khó để tìm ra từ tài liệu mô đun ổ cắm Python. Vì vậy, tôi sẽ chấp nhận câu trả lời của The.Anti.9.

19
Adam Pierce

Để phát triển các chương trình mạng di động thuộc bất kỳ loại nào trong Python, Twisted là khá hữu ích. Một trong những lợi ích của nó là cung cấp một lớp thuận tiện trên các API socket cấp thấp.

11
Allen