it-swarm-vi.tech

Làm cách nào để cài đặt gói xgboost trong python (nền tảng windows)?

http://xgboost.readthedocs.org/en/latest/python/python_intro.html

Trên trang chủ của xgboost (liên kết trên), nó có nội dung: Để cài đặt XGBoost, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Bạn cần chạy make trong thư mục gốc của dự án

 2. Trong thư mục gói python chạy

  cài đặt python

Tuy nhiên, khi tôi thực hiện, ở bước 1, lỗi sau xuất hiện: Make: Thuật ngữ 'make' không được nhận dạng là tên của lệnh ghép ngắn, hàm, tệp tập lệnh hoặc chương trình có thể thao tác. Kiểm tra đánh vần tên hoặc nếu một đường dẫn được đưa vào, hãy xác minh rằng đường dẫn đó là chính xác và thử lại.

sau đó tôi bỏ qua bước 1 và thực hiện bước 2 trực tiếp, một lỗi khác xuất hiện:

Traceback (most recent call last):
 File "setup.py", line 19, in <module>
  LIB_PATH = libpath['find_lib_path']()
 File "xgboost/libpath.py", line 44, in find_lib_path
  'List of candidates:\n' + ('\n'.join(dll_path)))
__builtin__.XGBoostLibraryNotFound: Cannot find XGBoost Libarary in the candicate path, did you install compilers and run build.sh in root path?

Có ai biết cách cài đặt xgboost cho python trên nền tảng Windows10 không? Cảm ơn bạn đã giúp đỡ!

43
Robin1988

Tôi đã cài đặt XGBoost thành công trong Windows 8 64bit, Python 2.7 với Visual Studio 2013 (không cần mingw64)

Cập nhật ngày 15/2/2017

Với phiên bản XGBoost mới hơn, đây là các bước của tôi

Bước 1. Cài đặt cmake https://cmake.org/doad/

Xác minh cmake đã được cài đặt thành công

$ cmake
Usage

cmake [options] <path-to-source>
cmake [options] <path-to-existing-build>
...

Bước 2. Sao chép nguồn xgboost

$ git clone https://github.com/dmlc/xgboost xgboost_dir

Bước 3. Tạo dự án Visual Studio

$ cd xgboost_dir
$ mkdir build
$ cd build
$ cmake .. -G"Visual Studio 12 2013 Win64"

Bước 4. Xây dựng dự án Visual Studio 2013

 • Mở tệp xgboost_dir/build/ALL_BUILD.vcxproj với Visual Studio 2013
 • Trong Visual Studio 2013, mở BUILD > Configuration Manager...
  • chọn Phát hành trong cấu hình giải pháp hoạt động
  • chọn x64 trong nền tảng giải pháp hoạt động
 • Nhấp vào BUILD> Xây dựng giải pháp (Ctrl + Shift + B)

Sau khi xây dựng giải pháp, hai tệp mới libxgboost.dllxgboost.exe được tạo trong thư mục xgboost_dir/lib

Bước 5. Xây dựng gói python

 • Sao chép tệp libxgboost.dll sang xgboost_dir/python-package
 • Thay đổi thư mục thành thư mục xgboost_dir/python-package
 • Chạy lệnh python setup.py install

Xác minh xgboost đã được cài đặt thành công

$ python -c "import xgboost"

Câu trả lời cũ

Đây là các bước của tôi:

 1. git clone https://github.com/dmlc/xgboost
 2. kiểm tra git 9bc3d16
 3. Mở dự án trong xgboost/windows với Visual Studio 2013
 4. Trong Visual Studio 2013, mở BUILD > Configuration Manager...,
  • chọn Release trong Active solution configuration
  • chọn x64 trong Active solution platform
 5. Xây dựng lại xgboost, xgboost_wrapper
 6. Sao chép tất cả tệp trong thư mục xgboost/windows/x64/Release vào xgboost/wrapper
 7. Chuyển đến xgboost/python-package, chạy lệnh python setup.py install
 8. Kiểm tra xgboost bằng cách chạy lệnh python -c "import xgboost"
20
Vu Anh

Trong trường hợp bất cứ ai đang tìm kiếm một giải pháp đơn giản hơn mà không cần phải tự biên dịch nó:

 1. tải xuống tệp xgboost whl từ tại đây (đảm bảo khớp với phiên bản python và kiến ​​trúc hệ thống của bạn, ví dụ: "xgboost-0.6-cp35-cp35m-win_AMD64.whl" cho python 3.5 trên máy 64 bit)
 2. lệnh mở Nhắc
 3. cd vào thư mục Tải xuống của bạn (hoặc bất cứ nơi nào bạn đã lưu tệp whl)
 4. pip install xgboost-0.6-cp35-cp35m-win_AMD64.whl (hoặc bất cứ tập tin whl nào của bạn được đặt tên)

Nếu bạn thấy nó sẽ không cài đặt vì thiếu phụ thuộc, hãy tải xuống và cài đặt phụ thuộc trước và thử lại. 

Nếu nó phàn nàn về quyền truy cập, hãy thử mở lệnh Nhắc với tư cách Quản trị viên và thử lại.

Điều này cung cấp cho bạn xgboost và trình bao bọc scikit-learn, và giúp bạn không phải trải qua nỗi đau khi tự biên dịch nó. :)

142
brettlyman

Lưu ý rằng kể từ phiên bản gần đây nhất, các hướng dẫn Microsoft Visual Studio dường như không còn được áp dụng vì liên kết này trả về lỗi 404:

https://github.com/dmlc/xgboost/tree/master/windows

Bạn có thể đọc thêm về việc xóa bản dựng MSVC khỏi nhận xét của Tianqi Chen tại đây .

Vì vậy, đây là những gì tôi đã làm để hoàn thành bản dựng 64 bit trên Windows:

 1. Tải xuống và cài đặt MinGW-64: http://sourceforge.net/projects/mingw-w64/
 2. Trên màn hình đầu tiên của cài đặt Nhắc, đảm bảo bạn đặt Kiến trúc thành x86_64 và Chủ đề thành win32
 3. Tôi đã cài đặt vào C:\mingw64 (để tránh khoảng trắng trong đường dẫn tệp) vì vậy tôi đã thêm nó vào biến môi trường PATH của mình: C:\mingw64\mingw64\bin
 4. Tôi cũng nhận thấy rằng tiện ích tạo được bao gồm trong bin\mingw64 được gọi là mingw32-make vì vậy để đơn giản hóa những thứ tôi chỉ đổi tên này thành make
 5. Mở lệnh Windows Nhắc và gõ gcc. Bạn sẽ thấy một cái gì đó như "lỗi nghiêm trọng: không có tệp đầu vào"
 6. Loại tiếp theo làm. Bạn sẽ thấy một cái gì đó như "Không có mục tiêu được chỉ định và không tìm thấy tệp thực hiện"
 7. Git loại. Nếu bạn không có git, hãy cài đặt nó và thêm nó vào PATH.

Đây phải là tất cả các công cụ bạn cần để xây dựng dự án xgboost. Để lấy mã nguồn, hãy chạy các dòng sau:

 1. cd c: \
 2. git clone --recursive https://github.com/dmlc/xgboost
 3. cd xgboost
 4. git mô đun con init
 5. cập nhật mô hình con git
 6. cp make/mingw64.mk config.mk
 7. làm -j4

Lưu ý rằng tôi đã chạy phần này từ Cygwin Shell. Nếu bạn đang sử dụng lệnh Windows Nhắc, bạn sẽ có thể thay đổi cp để sao chép và đi đến cùng một kết quả. Tuy nhiên, nếu việc xây dựng không thành công với bạn vì bất kỳ lý do gì, tôi khuyên bạn nên thử lại bằng cách sử dụng cygwin.

Nếu quá trình xây dựng kết thúc thành công, bạn nên có một tệp có tên xgboost.exe nằm trong thư mục gốc của dự án. Để cài đặt gói Python, hãy làm như sau: 

 1. trăn cd
 2. cài đặt python

Bây giờ bạn nên tốt để đi. Mở Python và bạn có thể nhập gói với:

import xgboost as xgb

Để kiểm tra cài đặt, tôi đã tiếp tục và chạy tệp basic_walkENC.py được bao gồm trong thư mục demo/guide-python của dự án và không gặp bất kỳ lỗi nào. 

29
Disco4Ever

Tôi vừa cài đặt xgboost cho cả python 2.7 và python 3.5, anaconda, máy 64 bit và python 64 bit.

cả RẤT đơn giản, KHÔNG cần VS2013 hoặc git.

Tôi nghĩ rằng nó cũng hoạt động cho python bình thường.

Nếu bạn sử dụng python 3.5:

1: tải xuống gói tại đây , phiên bản phụ thuộc vào phiên bản python của bạn, python3.5 hoặc python 3.6, 32bit hoặc 64bit. 

2: sử dụng cửa sổ lệnh, sử dụng cd để tạo thư mục tải xuống làm pwd của bạn, sau đó sử dụng

pip install filename.whl

OK, đã kết thúc . Để biết các bước chi tiết hơn, hãy xem câu trả lời này

nếu bạn sử dụng python 2.7, bạn KHÔNG cần phải tải xuống VS2013 để tự xây dựng nó, vì tôi đã xây dựng nó, bạn có thể tải xuống tệp tôi đã xây dựng và cài đặt trực tiếp

1: Tải xuống tại đây bằng google drive

2: Tải xuống, giải nén nó, dán vào đây:

"đường dẫn python của bạn\Lib\site-gói"

Sau đó, bạn nên có một cái gì đó trông như thế này:

 enter image description here

3: Trong thư mục gói python hiển thị ở trên, sử dụng cửa sổ cmd, cd ở đó và chạy

python setup.py install 

sử dụng mã này 

 import xgboost 

trong python của bạn để kiểm tra xem bạn đã cài đặt mingw-64 hay chưa, Không có thông tin lỗi nào có nghĩa là bạn đã cài đặt mingw-64 và bạn đã hoàn tất.

Nếu có thông tin lỗi 

"WindowsError: [Lỗi 126]"

Điều đó có nghĩa là bạn chưa cài đặt mingw-64 và bạn còn một bước nữa.

Tải xuống mingw-64 tại đây: http://sourceforge.net/projects/mingw-w64/

Chọn x86_64 thay vì "i686" mặc định khi bạn đã cài đặt mingw-64, với PATH của bạn, nó phải là một cái gì đó như thế này:

"C:\Tệp chương trình\mingw-w64\x86_64-6.2.0-posix-seh-rt_v5-rev1\mingw64\bin;"

(cái này của tôi).

Đừng quên ";" trong ĐƯỜNG.

Bạn đã hoàn thành, bạn có thể sử dụng 

import xgboost 

trong con trăn của bạn để kiểm tra điều đó, Yeah!

Tái bút: nếu bạn không biết cách thêm đường dẫn, chỉ cần google nó để có giải pháp. Đừng lo lắng, nó rất đơn giản.

10
Statham

Nếu bạn đang cài đặt XGBoost cho một Dự án cụ thể và Bạn đang sử dụng Pycahrm thì bạn cần làm theo các quy trình được đưa ra dưới đây:

 1. Tải xuống xgboost‑0.72‑cp36‑cp36m‑win_AMD64.whl từ Tại đây (vì tôi đang sử dụng Python 3.6 nếu bạn sử dụng phiên bản Python khác nhau như 2.7 thì bạn cần cài đặt xgboost‑0.72‑cp27‑cp27m‑win_AMD64.whl).

 2. Sao chép thư mục Project Interpreter của bạn. Bạn có thể tìm thấy thư mục của Trình thông dịch dự án bằng cách nhấp vào File -> Settings -> Project Interpreter từ Pycharm.

 3. Mở lệnh nhắc nhở. Chuyển đến thư mục cho bạn Trình thông dịch dự án từ cmd. Viết lệnh sau: pip install xgboost-0.72-cp36-cp36m-win_AMD64.whl

3
Akib Khan

Thêm "kiểm tra git 9a48a40" vào giải pháp của Disco4Ever ở trên có hiệu quả với tôi:

git clone --recursive https://github.com/dmlc/xgboost
cd xgboost
git checkout 9a48a40
git submodule init
git submodule update

Điều này ban đầu được đăng bởi Cortajarena tại đây: https://github.com/dmlc/xgboost/issues/1267

Ngoài ra, với giá trị của nó, ban đầu tôi có Python 32 bit chạy trên máy 64 bit của mình và tôi phải tải lên Python 64 bit để XGBoost hoạt động.

1
ezchx

Sau khi xây dựng phiên bản c ++, hãy sao chép các tệp dll và lib phát hành trong ../windows/x64/Release/..( nếu bạn xây dựng phiên bản x64) sang ../wrapper/ sau đó chạy cài đặt python setup.py 

1
user5733275

Bạn có thể cài đặt xGBoost bằng Visual Studio hoặc minGW. Vì, trang web xgboost chính thức nói rằng bản dựng MSVC chưa được cập nhật, tôi đã thử sử dụng mingw64 . Tôi đang chạy xgboost (gói python) trên win7 x64 của tôi. Các bước tôi làm theo là:

1) Thực hiện theo các bước của Disco4Ever để cài đặt ming64 (đã đề cập ở trên trong câu trả lời).

2) Cài đặt Git cho windows. liên kết tải xuống windows . Điều này cũng sẽ cài đặt Git Bash. Thêm git-install-thư mục\cmd vào danh sách PATH biến môi trường hệ thống của bạn.

3) Bây giờ sao chép xGBoost ở vị trí mong muốn. Nhập nội dung sau vào cmd:

git clone --recursive https://github.com/dmlc/xgboost
cd xgboost
git submodule init
git submodule update
cp make/mingw64.mk config.mk
make -j4

4) Trong thư mục gốc của xgboost nên có một tập lệnh Shell có tên là "build". Mở nó ra. Nó sẽ mở ra một Git Bash và bắt đầu xây dựng. Sau khi xây dựng, tệp xgboost.exe sẽ được tạo.

5) Bây giờ cài đặt gói python:

cd python-package
python setup.py install

Bạn có thể kiểm tra bằng cách nhập xgboost trong python. 

1
Aman Gill

Cảm ơn câu trả lời của sàn nhảy. Tôi đã cố gắng xây dựng xgboost cho môi trường Python Anaconda trong máy Windows 10 64 bit của mình. Đã sử dụng Git, mingw64 và các cửa sổ cơ bản cmd.

Mọi thứ đều hoạt động với tôi cho đến bước sao chép: cp make/mingw64.mk config.mk, khi tôi đang sử dụng windows cmd, tôi đã sửa đổi nó thành copy c:\xgboost\make\mingw64.mk c:\xgboost\config.mk

khi tôi tiến hành bước tiếp theo: make -j4, tôi đã gặp lỗi xây dựng thất bại. Ở giai đoạn này sau quá nhiều thất vọng, chỉ cần mệt mỏi một cái gì đó khác bằng cách nhấp vào build.sh (Shell script). Nó bắt đầu thực hiện và tự động kết thúc. 

Sau đó, tôi đã thực hiện bước tương tự make -j4, để bản dựng kinh ngạc của tôi thành công. Tôi đã thấy tệp xgboost.exe được chờ đợi nhất trong thư mục xgboost của tôi. 

Sau đó tôi đã tiến hành các bước tiếp theo và thực hiện cài đặt python setup.py. cuối cùng mọi thứ được cài đặt hoàn hảo. Sau đó, tôi đã đi đến điệp viên của mình và kiểm tra xem nó có hoạt động hay không. Nhưng tôi đã đi được một bước đến hạnh phúc của mình vì tôi vẫn thấy lỗi nhập. 

Đóng tất cả các lời nhắc lệnh (Anaconda, Git bash, Windows CMD, thiết bị đầu cuối cygwin) sau đó lại mở trình gián điệp và gõ 'nhập xgboost'. THÀNH CÔNG, KHÔNG L ERI. 

Một lần nữa cảm ơn mọi người.

1
dana

Tôi đã làm theo các bước được liệt kê trong https://www.kaggle.com/c/otto-group-product- classifying-challenge/forum/t/13043/run-xgboost-from-windows-and -python . Tôi sẽ tóm tắt những gì tôi đã làm dưới đây.

1) Tải xuống Visual Basic Studio. Bạn có thể tải về phiên bản cộng đồng tại trang web của studio hình ảnh. Có một "nút studio trực quan miễn phí ở góc trên bên phải"

2) Sao chép tất cả nội dung từ kho lưu trữ trung tâm git của xgboost/cây/chủ/cửa sổ và dự án hiện có của Open Visual studio trên Visual studio

3) Có một vài menu thả xuống bạn cần chọn ("Phát hành" và "X64" và sau đó chọn xây dựng -> xây dựng tất cả từ menu phía trên. Nó sẽ trông giống như ảnh chụp màn hình đính kèm.

4) nếu bạn thấy thông báo ========== Build: 3 đã thành công, 0 thất bại, 0 cập nhật, 0 bị bỏ qua ==========, tất cả đều tốt

5) Duyệt đến thư mục gói python nơi tệp cài đặt cho XGB cư trú và chạy lệnh cài đặt 'python setup.py install'.

Bạn có thể tìm thấy một chủ đề tương tự tại Cài đặt xgboost trong python với lỗi msys 32 bit

Hi vọng điêu nay co ich.

1
Falconic

Để thêm vào giải pháp của Disco4ever cho những người đang cố gắng xây dựng trên các máy Windows 32 bit.

Sau khi thực hiện bước 6 và tạo tệp config.mk, bạn cần vào tệp này và chỉnh sửa các dòng sau để xóa cờ -m64

export CXX=g++ -m64
export CC=gcc -m64
1
jim

Tôi sử dụng máy tính xách tay Jupyter và tôi đã tìm thấy một cách thực sự đơn giản để cài đặt XGBoost trong Anaconda:

 1. Cài đặt Anaconda
 2. Mở Anaconda Navigator
 3. Trong Môi trường, cập nhật chỉ mục và tìm kiếm xgboost (chưa cài đặt)
 4. Chọn libxgboost và py-xgboost và nhấp vào 'Áp dụng'

Làm xong

0
maccaroo

Mất cả ngày, nhưng tôi đã cài đặt thành công xgboost trên hộp windows 7 64 bit bằng cách sử dụng TDM-GCCvới bật OpenMP, thay vì MingW theo liên kết này - http://dnc1994.com/2016/03/cài đặt-xgboost-on-windows/

0
Bolaka

Trên windows 10, với python 3.6, lệnh bên dưới đã hoạt động.

Từ Anaconda Prompt, lệnh dưới đây có thể được sử dụng trực tiếp. Ảnh chụp màn hình được đính kèm làm bằng chứng . Pip cài đặt xgboost  enter image description here

0
Nages

Bạn có thể cài đặt XGBoost bằng 3 bước sau: 

 1. Thu thập thông tin của hệ thống của bạn (phiên bản python và kiến ​​trúc hệ thống - 32 bit hoặc 64 bit)

 2. tải về .whl từ https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/

ví dụ. nếu phiên bản python của bạn là 3.7 và windows là 32 bit, thì tệp phù hợp là: 

xgboost ‑ 0,72 ‑ cp37 cp37m ‑ win32.whl

 1. chạy pip cài đặt yourdoadedfile.whl

Bạn cũng có thể tìm thấy các bước chi tiết tại đây

0
farhad rubel

Tôi muốn thêm một cách giải quyết nhỏ vào giải pháp của Disco4ever.

Đối với tôi, tôi không thể thực hiện nhân bản trong cygwin. Vì vậy, cách giải quyết là thực hiện nó trong lệnh Prompt trong windows và thực hiện phần còn lại của nhiệm vụ trong cygwin.

Sử dụng cd c:\xgboost trong dòng thứ 3 để làm cho nó hoạt động trong cygwin. Vì vậy, phần cuối cùng được cập nhật là như thế này.

cd c:\
git clone --recursive https://github.com/dmlc/xgboost
cd c:\xgboost
git submodule init
git submodule update
cp make/mingw64.mk config.mk
make -j4

Và sau khi cài đặt xong, bạn có thể gỡ cài đặt git và cygwin nhưng xgboost và mingw64 phải được giữ nguyên.

0
boral

Lưu ý rằng: trước khi "make -j4" sử dụng gcc -v để kiểm tra phiên bản gcc của bạn.

Đối với tôi, môi trường của tôi là win10 + anaconda (python 2.7), khi tôi chạy make -j4. Nó hiển thị lỗi std :: mutex. Sau khi tôi sử dụng gcc- v Nó lặp lại gcc4.7 (gcc mặc định của anaconda). Sau khi tôi chọn gcc của mình để 6.2 gcc của mingw64, thì nó hoạt động.

Cuối cùng, tôi sử dụng "/d/Anaconda2/python.exe setup.py install" cài đặt gói python xgboost.

0
Jayhello

Đây là một liên kết rất hữu ích với các điểm quan trọng để chú ý trong quá trình cài đặt. Việc cài đặt "openmp" là rất quan trọng. Nếu không, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi.

Liên kết cung cấp một hướng dẫn từng bước để cài đặt. Đây là một số trích dẫn:

Xây dựng Xgboost

Để công bằng, không có gì sai về hướng dẫn chính thức cho cài đặt xgboost trên Windows. Tuy nhiên, tôi vẫn thích nhấn mạnh vài điểm ở đây để tiết kiệm thời gian của bạn.

git clone --recursive https://github.com/dmlc/xgboost 
cd xgboost 
wget https://www.dropbox.com/s/y8myex4bnuzcp03/Makefile_win?dl=1
cp Makefile_win Makefile
cp make/mingw64.mk config.mk
mingw32-make

Makefile_win là phiên bản sửa đổi (nhờ Zhou Xiyou) của Makefile gốc để phù hợp với quá trình xây dựng trên Windows. Bạn có thể wget nó hoặc tải về ở đây. Hãy chắc chắn sử dụng UNIX Shell cho thi bởi vì Windows CMD có vấn đề với lệnh mkdir -p. Git Bash là đề nghị. Hãy chắc chắn sử dụng tùy chọn --recursive với git clone. Hãy chắc chắn để sử dụng một MinGW thích hợp. TDM-GCC được khuyến nghị. Lưu ý rằng theo mặc định nó Sẽ cài đặt OpenMP cho bạn. Bạn cần chỉ định nó nếu không xây dựng sẽ thất bại.

Một liên kết hữu ích khác là thủ tục chính thức: hướng dẫn chính thức

Chúc may mắn!

0
George Liu