it-swarm-vi.tech

skype

Chúng tôi có thể xây dựng các bot Skype cho "Skype for Business" không?

Skype cho doanh nghiệp URI thay vì Skype

Kiểm tra xem Gói Python đã được cài đặt chưa

Tôi có thể có thể xem được

Máy chủ XAMPP Apache không khởi động sau khi cài đặt Skype

Làm cách nào để ngăn Skype sử dụng cổng HTTP hoặc HTTPS 80 và 443?

Làm cách nào để giải quyết xung đột WAMP và Skype trên Windows 7?

Tạo liên kết ứng dụng đến hồ sơ Skype

Có thuộc tính href cho skype, như "mailto:" hoặc "tel:" không?

Cách bắt đầu trò chuyện skype không gọi bằng liên kết

Làm cách nào để sử dụng HTML để thực hiện cuộc gọi Skype?

skype: cách đọc tin nhắn trò chuyện bằng main.db

Đọc lưu trữ tin nhắn skype

Làm cách nào để ngăn chặn số điện thoại được chuyển đổi thành liên kết Skype?