it-swarm-vi.tech

theming

Làm thế nào để tôi có được đường dẫn của chủ đề drupal hiện tại?

Mẫu thả xuống không hiển thị trong trang quản trị Wordpress

Làm cách nào để chèn một khối vào một nút hoặc mẫu trong Drupal 7?

Làm thế nào để có được tên trang hiện tại trong WordPress?

Url đường dẫn WordPress trong tệp tập lệnh js

xóa lớp li & id cho các mục menu và danh sách trang

Thêm một lớp vào "cơ thể"

Nhận ID danh mục hiện tại của trang đang hoạt động

Làm cách nào để xuất trường hình ảnh drupal?

Drupal 7 Làm cách nào để ghi đè page.tpl cho loại nội dung cụ thể?

Không tìm thấy URL/about được yêu cầu trên máy chủ này

Lỗi tải lên chủ đề Wordpress PCLZIP_ERR_BAD_FORMAT

Wordpress - Hiển thị danh mục chính VÀ tên danh mục con trong URL lưu trữ danh mục con

Làm cách nào để tạo các phần có thể chỉnh sửa khác nhau trong trang wordpress?

Làm thế nào để thêm lưu trữ loại bài đăng tùy chỉnh vào menu

Wordpress Docker sẽ không tăng giới hạn tải lên

Menu Wordpress - Thêm lớp vào neo

Hình nền CSS trong WordPress

Chuyển hướng sau khi đăng nhập vào WordPress

Làm thế nào để nhanh chóng chủ đề một cái nhìn?

Làm cách nào để tạo hệ thống menu / menu phụ tùy chỉnh bằng wp_get_nav_menu_items trong WordPress?

Làm cách nào để tắt cập nhật chủ đề trên WordPress để tránh mất các thay đổi của tôi?

Nhận Wordpress Danh mục từ một bài đăng

Có thể Wordpress được thay thế bằng một khung như Django hoặc Ruby trên Rails?

WordPress: Làm cách nào để tôi nhận được tất cả các bài đăng từ $ wp_query trong kết quả tìm kiếm?